HTML Entity Browser Test Page

HTML Entity Browser Test Page


Entity click to sort by Entity Unicode Character currently sorted on Unicode Character Your browser displays as Should look like
" U+0022 "
& U+0026 &
&lt; U+003C <
&gt; U+003E >
&nbsp; U+00A0  
&iexcl; U+00A1 ¡
&cent; U+00A2 ¢
&pound; U+00A3 £
&curren; U+00A4 ¤
&yen; U+00A5 ¥
&brvbar; U+00A6 ¦
&sect; U+00A7 §
&uml; U+00A8 ¨
&copy; U+00A9 ©
&ordf; U+00AA ª
&laquo; U+00AB «
&not; U+00AC ¬
&shy; U+00AD ­
&reg; U+00AE ®
&macr; U+00AF ¯
&deg; U+00B0 °
&plusmn; U+00B1 ±
&sup2; U+00B2 ²
&sup3; U+00B3 ³
&acute; U+00B4 ´
&micro; U+00B5 µ
&para; U+00B6
&middot; U+00B7 ·
&cedil; U+00B8 ¸
&sup1; U+00B9 ¹
&ordm; U+00BA º
&raquo; U+00BB »
&frac14; U+00BC ¼
&frac12; U+00BD ½
&frac34; U+00BE ¾
&iquest; U+00BF ¿
&Agrave; U+00C0 À
&Aacute; U+00C1 Á
&Acirc; U+00C2 Â
&Atilde; U+00C3 Ã
&Auml; U+00C4 Ä
&Aring; U+00C5 Å
&AElig; U+00C6 Æ
&Ccedil; U+00C7 Ç
&Egrave; U+00C8 È
&Eacute; U+00C9 É
&Ecirc; U+00CA Ê
&Euml; U+00CB Ë
&Igrave; U+00CC Ì
&Iacute; U+00CD Í
&Icirc; U+00CE Î
&Iuml; U+00CF Ï
&ETH; U+00D0 Ð
&Ntilde; U+00D1 Ñ
&Ograve; U+00D2 Ò
&Oacute; U+00D3 Ó
&Ocirc; U+00D4 Ô
&Otilde; U+00D5 Õ
&Ouml; U+00D6 Ö
&times; U+00D7 ×
&Oslash; U+00D8 Ø
&Ugrave; U+00D9 Ù
&Uacute; U+00DA Ú
&Ucirc; U+00DB Û
&Uuml; U+00DC Ü
&Yacute; U+00DD Ý
&THORN; U+00DE Þ
&szlig; U+00DF ß
&agrave; U+00E0 à
&aacute; U+00E1 á
&acirc; U+00E2 â
&atilde; U+00E3 ã
&auml; U+00E4 ä
&aring; U+00E5 å
&aelig; U+00E6 æ
&ccedil; U+00E7 ç
&egrave; U+00E8 è
&eacute; U+00E9 é
&ecirc; U+00EA ê
&euml; U+00EB ë
&igrave; U+00EC ì
&iacute; U+00ED í
&icirc; U+00EE î
&iuml; U+00EF ï
&eth; U+00F0 ð
&ntilde; U+00F1 ñ
&ograve; U+00F2 ò
&oacute; U+00F3 ó
&ocirc; U+00F4 ô
&otilde; U+00F5 õ
&ouml; U+00F6 ö
&divide; U+00F7 ÷
&oslash; U+00F8 ø
&ugrave; U+00F9 ù
&uacute; U+00FA ú
&ucirc; U+00FB û
&uuml; U+00FC ü
&yacute; U+00FD ý
&thorn; U+00FE þ
&yuml; U+00FF ÿ
&OElig; U+0152 Œ
&oelig; U+0153 œ
&Scaron; U+0160 Š
&scaron; U+0161 š
&Yuml; U+0178 Ÿ
&fnof; U+0192 ƒ
&circ; U+02C6 ˆ
&tilde; U+02DC ˜
&Alpha; U+0391 Α
&Beta; U+0392 Β
&Gamma; U+0393 Γ
&Delta; U+0394 Δ
&Epsilon; U+0395 Ε
&Zeta; U+0396 Ζ
&Eta; U+0397 Η
&Theta; U+0398 Θ
&Iota; U+0399 Ι
&Kappa; U+039A Κ
&Lambda; U+039B Λ
&Mu; U+039C Μ
&Nu; U+039D Ν
&Xi; U+039E Ξ
&Omicron; U+039F Ο
&Pi; U+03A0 Π
&Rho; U+03A1 Ρ
&Sigma; U+03A3 Σ
&Tau; U+03A4 Τ
&Upsilon; U+03A5 Υ
&Phi; U+03A6 Φ
&Chi; U+03A7 Χ
&Psi; U+03A8 Ψ
&Omega; U+03A9 Ω
&alpha; U+03B1 α
&beta; U+03B2 β
&gamma; U+03B3 γ
&delta; U+03B4 δ
&epsilon; U+03B5 ε
&zeta; U+03B6 ζ
&eta; U+03B7 η
&theta; U+03B8 θ
&iota; U+03B9 ι
&kappa; U+03BA κ
&lambda; U+03BB λ
&mu; U+03BC μ
&nu; U+03BD ν
&xi; U+03BE ξ
&omicron; U+03BF ο
&pi; U+03C0 π
&rho; U+03C1 ρ
&sigmaf; U+03C2 ς
&sigma; U+03C3 σ
&tau; U+03C4 τ
&upsilon; U+03C5 υ
&phi; U+03C6 φ
&chi; U+03C7 χ
&psi; U+03C8 ψ
&omega; U+03C9 ω
&thetasym; U+03D1 ϑ
&upsih; U+03D2 ϒ
&piv; U+03D6 ϖ
&ensp; U+2002
&emsp; U+2003
&thinsp; U+2009
&zwnj; U+200C
&zwj; U+200D
&lrm; U+200E
&rlm; U+200F
&ndash; U+2013
&mdash; U+2014
&lsquo; U+2018
&rsquo; U+2019
&sbquo; U+201A
&ldquo; U+201C
&rdquo; U+201D
&bdquo; U+201E
&dagger; U+2020
&Dagger; U+2021
&bull; U+2022
&hellip; U+2026
&permil; U+2030
&prime; U+2032
&Prime; U+2033
&lsaquo; U+2039
&rsaquo; U+203A
&oline; U+203E
&frasl; U+2044
&euro; U+20AC
&image; U+2111
&weierp; U+2118
&real; U+211C
&trade; U+2122
&alefsym; U+2135
&larr; U+2190
&uarr; U+2191
&rarr; U+2192
&darr; U+2193
&harr; U+2194
&crarr; U+21B5
&lArr; U+21D0
&uArr; U+21D1
&rArr; U+21D2
&dArr; U+21D3
&hArr; U+21D4
&forall; U+2200
&part; U+2202
&exist; U+2203
&empty; U+2205
&nabla; U+2207
&isin; U+2208
&notin; U+2209
&ni; U+220B
&prod; U+220F
&sum; U+2211
&minus; U+2212
&lowast; U+2217
&radic; U+221A
&prop; U+221D
&infin; U+221E
&ang; U+2220
&and; U+2227
&or; U+2228
&cap; U+2229
&cup; U+222A
&int; U+222B
&there4; U+2234
&sim; U+223C
&cong; U+2245
&asymp; U+2248
&ne; U+2260
&equiv; U+2261
&le; U+2264
&ge; U+2265
&sub; U+2282
&sup; U+2283
&nsub; U+2284
&sube; U+2286
&supe; U+2287
&oplus; U+2295
&otimes; U+2297
&perp; U+22A5
&sdot; U+22C5
&lceil; U+2308
&rceil; U+2309
&lfloor; U+230A
&rfloor; U+230B
&lang; U+2329
&rang; U+232A
&loz; U+25CA
&spades; U+2660
&clubs; U+2663
&hearts; U+2665
&diams; U+2666