Unicode Han Character 'it; polled cattle' (U+7260)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 1-4B28
kJapaneseOn TA DA
kEACC 214A53
kSpecializedSemanticVariant U+5B83
kSemanticVariant U+4ED6<kMatthews U+5B83<kLau
kKPS1 56D9
kRSKangXi 93.3
kXHC1983 1106.031:tā
kJis1 4258
kDefinition it; polled cattle
kZVariant U+5B83
kBigFive A865
kCantonese taa1 to1
kRSAdobe_Japan1_6 C+19527+93.4.3
kHanyuPinyin 31803.010:tuó,tā
kCNS1992 1-4B28
kXerox 245:371
kCCCII 214A53
kMandarin
kTaiwanTelegraph 8727
Encodings
HTML Entity (decimal) &#29280;
HTML Entity (hex) &#x7260;
How to type in Microsoft Windows Alt +7260
UTF-8 (hex) 0xE7 0x89 0xA0 (e789a0)
UTF-8 (binary) 11100111:10001001:10100000
UTF-16 (hex) 0x7260 (7260)
UTF-16 (decimal) 29,280
UTF-32 (hex) 0x00007260 (7260)
UTF-32 (decimal) 29,280
C/C++/Java source code "\u7260"
Python source code u"\u7260"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No