Unicode Han Character 'grapes' (U+8404)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 1-616B
kJapaneseOn TOU DOU
kHanyuPinlu táo(49)
kKorean TO
kRSKangXi 140.8
kKPS0 D6A9
kXHC1983 1122.050:táo
kJapaneseKun BUDOU
kBigFive B5E5
kRSAdobe_Japan1_6 C+3218+140.3.8
kGB1 4449
kGB0 4449
kCNS1992 1-616B
kCCCII 215548
kMandarin táo
kJis0 3826
kEACC 215548
kMainlandTelegraph 5426
kKSC0 5212
kDefinition grapes
kCantonese tou4
kHangul
kTang dhɑu
kHanyuPinyin 53237.110:táo
kXerox 252:311
kTaiwanTelegraph 5426
Encodings
HTML Entity (decimal) 萄
HTML Entity (hex) 萄
How to type in Microsoft Windows Alt +8404
UTF-8 (hex) 0xE8 0x90 0x84 (e89084)
UTF-8 (binary) 11101000:10010000:10000100
UTF-16 (hex) 0x8404 (8404)
UTF-16 (decimal) 33,796
UTF-32 (hex) 0x00008404 (8404)
UTF-32 (decimal) 33,796
C/C++/Java source code "\u8404"
Python source code u"\u8404"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No