Unicode Han Character 'a tick, mite' (U+8731)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-4D72
kJapaneseOn HI BI HYOU BYOU
kEACC 232A64
kMainlandTelegraph 7023
kJIS0213 2,87,57
kKPS1 71D0
kRSKangXi 142.8
kXHC1983 0867.130:pí
kJis1 5904
kDefinition a tick, mite
kJapaneseKun DANI
kBigFive E3EB
kCantonese pei4
kRSAdobe_Japan1_6 C+18600+142.6.8
kGB1 8271
kGB0 8271
kHanyuPinyin 42863.090:pí,miáo
kCNS1992 2-4D72
kXerox 321:123
kCCCII 232A64
kMandarin
Encodings
HTML Entity (decimal) 蜱
HTML Entity (hex) 蜱
How to type in Microsoft Windows Alt +8731
UTF-8 (hex) 0xE8 0x9C 0xB1 (e89cb1)
UTF-8 (binary) 11101000:10011100:10110001
UTF-16 (hex) 0x8731 (8731)
UTF-16 (decimal) 34,609
UTF-32 (hex) 0x00008731 (8731)
UTF-32 (decimal) 34,609
C/C++/Java source code "\u8731"
Python source code u"\u8731"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No