Unicode Han Character 'music; melody' (U+5588)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-3A52
kJapaneseOn KAI
kEACC 217134
kMainlandTelegraph 0813
kKorean KAY
kJIS0213 2,04,13
kKPS1 3A1A
kRSKangXi 30.9
kXHC1983 0575.050:jiē
kJis1 2173
kDefinition music; melody
kBigFive D86E
kCantonese gaai1
kRSAdobe_Japan1_6 C+14394+30.3.9
kGB1 6414
kGB0 6414
kHanyuPinyin 10652.120:jiē,xiè
kCNS1992 2-3A52
kXerox 277:247
kCCCII 217134
kMandarin jiē
kTaiwanTelegraph 0813
Encodings
HTML Entity (decimal) 喈
HTML Entity (hex) 喈
How to type in Microsoft Windows Alt +5588
UTF-8 (hex) 0xE5 0x96 0x88 (e59688)
UTF-8 (binary) 11100101:10010110:10001000
UTF-16 (hex) 0x5588 (5588)
UTF-16 (decimal) 21,896
UTF-32 (hex) 0x00005588 (5588)
UTF-32 (decimal) 21,896
C/C++/Java source code "\u5588"
Python source code u"\u5588"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No