Unicode Han Character 'happy, glad; enjoyable; music' (U+6A02)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 1-6D40
kJapaneseOn GAKU RAKU GOU
kHanyuPinlu lè(283) yuè(54)
kKorean AK LAK YO
kRSKangXi 75.11
kKPS0 D7B1
kXHC1983 0683.041:lè 1430.061:yuè
kJapaneseKun TANOSHII
kBigFive BCD6
kRSAdobe_Japan1_6 C+5276+75.4.11
kGB1 3254
kCNS1992 1-6D40
kCCCII 21454E
kMandarin
kJis0 6059
kSimplifiedVariant U+4E50
kEACC 21454E
kKSC0 6837
kDefinition happy, glad; enjoyable; music
kZVariant U+F914
kCantonese lok6 ngaau6 ngok6
kHangul 낙 락 악 요
kVietnamese lạc
kTang *lɑk *ngak
kHanyuPinyin 21280.160:yuè,lè,yào,luò,liáo
kXerox 242:300
kTaiwanTelegraph 2867
Encodings
HTML Entity (decimal) 樂
HTML Entity (hex) 樂
How to type in Microsoft Windows Alt +6A02
UTF-8 (hex) 0xE6 0xA8 0x82 (e6a882)
UTF-8 (binary) 11100110:10101000:10000010
UTF-16 (hex) 0x6A02 (6a02)
UTF-16 (decimal) 27,138
UTF-32 (hex) 0x00006A02 (6a02)
UTF-32 (decimal) 27,138
C/C++/Java source code "\u6A02"
Python source code u"\u6A02"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No