Unicode Han Character 'pearl pendants on coronet' (U+74AA)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-5D56
kJapaneseOn SOU
kEACC 225B69
kGB8 1245
kKSC0 8049
kKorean CO
kJIS0213 2,81,04
kRSKangXi 96.13
kKPS0 E9A8
kXHC1983 1442.020:zǎo
kJis1 4464
kDefinition pearl pendants on coronet
kJapaneseKun KAZARI
kBigFive ED6A
kCantonese zou2
kRSAdobe_Japan1_6 C+18110+96.4.13
kHangul
kHanyuPinyin 21140.040:zǎo
kCNS1992 2-5D56
kGB3 3203
kXerox 304:337
kCCCII 225B69
kMandarin zǎo
kTaiwanTelegraph 3884
Encodings
HTML Entity (decimal) 璪
HTML Entity (hex) 璪
How to type in Microsoft Windows Alt +74AA
UTF-8 (hex) 0xE7 0x92 0xAA (e792aa)
UTF-8 (binary) 11100111:10010010:10101010
UTF-16 (hex) 0x74AA (74aa)
UTF-16 (decimal) 29,866
UTF-32 (hex) 0x000074AA (74aa)
UTF-32 (decimal) 29,866
C/C++/Java source code "\u74AA"
Python source code u"\u74AA"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No