Unicode Character 'TANGSA LETTER HA' (U+16AAD)

previous character next character

Unicode Data
Name TANGSA LETTER HA
Block Tangsa
Category Letter, Other [Lo]
Combine 0
BIDI Left-to-Right [L]
Mirror N
Version Unicode 14.0 (September 2021)
Encodings
HTML Entity (decimal) 𖪭
HTML Entity (hex) 𖪭
How to type in Microsoft Windows Alt +16AAD
UTF-8 (hex) 0xF0 0x96 0xAA 0xAD (f096aaad)
UTF-8 (binary) 11110000:10010110:10101010:10101101
UTF-16 (hex) 0xD81A 0xDEAD (d81adead)
UTF-16 (decimal) 55,322 57,005
UTF-32 (hex) 0x00016AAD (16AAD)
UTF-32 (decimal) 92,845
C/C++/Java source code "\uD81A\uDEAD"
Python source code u"\U00016AAD"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𖪭
string.toLowerCase() 𖪭
Character.UnicodeBlock TANGSA
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No