Unicode Han Character 'U+2A91E' (U+2A91E)

Unicode Han Character 'U+2A91E' (U+2A91E)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_TSource TD-5A2F
kRSUnicode 32.12
kTotalStrokes 15
Encodings
HTML Entity (decimal) 𪤞
HTML Entity (hex) 𪤞
How to type in Microsoft Windows Alt +2A91E
UTF-8 (hex) 0xF0 0xAA 0xA4 0x9E (f0aaa49e)
UTF-8 (binary) 11110000:10101010:10100100:10011110
UTF-16 (hex) 0xD86A 0xDD1E (d86add1e)
UTF-16 (decimal) 55,402 56,606
UTF-32 (hex) 0x0002A91E (2a91e)
UTF-32 (decimal) 174,366
C/C++/Java source code "\uD86A\uDD1E"
Python source code u"\U0002A91E"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𪤞
string.toLowerCase() 𪤞
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_C
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No