Unicode Han Character 'U+2A92E' (U+2A92E)

Unicode Han Character 'U+2A92E' (U+2A92E)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_TSource TE-2B4C
kRSUnicode 32.15
kTotalStrokes 18
Encodings
HTML Entity (decimal) 𪤮
HTML Entity (hex) 𪤮
How to type in Microsoft Windows Alt +2A92E
UTF-8 (hex) 0xF0 0xAA 0xA4 0xAE (f0aaa4ae)
UTF-8 (binary) 11110000:10101010:10100100:10101110
UTF-16 (hex) 0xD86A 0xDD2E (d86add2e)
UTF-16 (decimal) 55,402 56,622
UTF-32 (hex) 0x0002A92E (2a92e)
UTF-32 (decimal) 174,382
C/C++/Java source code "\uD86A\uDD2E"
Python source code u"\U0002A92E"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𪤮
string.toLowerCase() 𪤮
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_C
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No