Unicode Han Character 'U+2A99E' (U+2A99E)

Unicode Han Character 'U+2A99E' (U+2A99E)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_TSource TD-4A48
kRSUnicode 38.11
kTotalStrokes 14
Encodings
HTML Entity (decimal) 𪦞
HTML Entity (hex) 𪦞
How to type in Microsoft Windows Alt +2A99E
UTF-8 (hex) 0xF0 0xAA 0xA6 0x9E (f0aaa69e)
UTF-8 (binary) 11110000:10101010:10100110:10011110
UTF-16 (hex) 0xD86A 0xDD9E (d86add9e)
UTF-16 (decimal) 55,402 56,734
UTF-32 (hex) 0x0002A99E (2a99e)
UTF-32 (decimal) 174,494
C/C++/Java source code "\uD86A\uDD9E"
Python source code u"\U0002A99E"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𪦞
string.toLowerCase() 𪦞
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_C
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No