Unicode Han Character 'U+2AAA0' (U+2AAA0)

Unicode Han Character 'U+2AAA0' (U+2AAA0)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_TSource TD-4B29
kRSUnicode 53.11
kTotalStrokes 14
Encodings
HTML Entity (decimal) 𪪠
HTML Entity (hex) 𪪠
How to type in Microsoft Windows Alt +2AAA0
UTF-8 (hex) 0xF0 0xAA 0xAA 0xA0 (f0aaaaa0)
UTF-8 (binary) 11110000:10101010:10101010:10100000
UTF-16 (hex) 0xD86A 0xDEA0 (d86adea0)
UTF-16 (decimal) 55,402 56,992
UTF-32 (hex) 0x0002AAA0 (2aaa0)
UTF-32 (decimal) 174,752
C/C++/Java source code "\uD86A\uDEA0"
Python source code u"\U0002AAA0"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𪪠
string.toLowerCase() 𪪠
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_C
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No