Unicode Han Character 'U+2AAA3' (U+2AAA3)

Unicode Han Character 'U+2AAA3' (U+2AAA3)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource GZJW-00988
kRSUnicode 53.12
kTotalStrokes 15
Encodings
HTML Entity (decimal) 𪪣
HTML Entity (hex) 𪪣
How to type in Microsoft Windows Alt +2AAA3
UTF-8 (hex) 0xF0 0xAA 0xAA 0xA3 (f0aaaaa3)
UTF-8 (binary) 11110000:10101010:10101010:10100011
UTF-16 (hex) 0xD86A 0xDEA3 (d86adea3)
UTF-16 (decimal) 55,402 56,995
UTF-32 (hex) 0x0002AAA3 (2aaa3)
UTF-32 (decimal) 174,755
C/C++/Java source code "\uD86A\uDEA3"
Python source code u"\U0002AAA3"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𪪣
string.toLowerCase() 𪪣
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_C
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No