Unicode Han Character 'U+2AAAA' (U+2AAAA)

Unicode Han Character 'U+2AAAA' (U+2AAAA)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_VSource V4-4761
kRSUnicode 53.16
kTotalStrokes 19
Encodings
HTML Entity (decimal) 𪪪
HTML Entity (hex) 𪪪
How to type in Microsoft Windows Alt +2AAAA
UTF-8 (hex) 0xF0 0xAA 0xAA 0xAA (f0aaaaaa)
UTF-8 (binary) 11110000:10101010:10101010:10101010
UTF-16 (hex) 0xD86A 0xDEAA (d86adeaa)
UTF-16 (decimal) 55,402 57,002
UTF-32 (hex) 0x0002AAAA (2aaaa)
UTF-32 (decimal) 174,762
C/C++/Java source code "\uD86A\uDEAA"
Python source code u"\U0002AAAA"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𪪪
string.toLowerCase() 𪪪
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_C
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No