Unicode Han Character 'U+2DAA7' (U+2DAA7)

Unicode Han Character 'U+2DAA7' (U+2DAA7)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource GZ-3762502
kRSUnicode 75.8
Encodings
HTML Entity (decimal) 𭪧
HTML Entity (hex) 𭪧
How to type in Microsoft Windows Alt +2DAA7
UTF-8 (hex) 0xF0 0xAD 0xAA 0xA7 (f0adaaa7)
UTF-8 (binary) 11110000:10101101:10101010:10100111
UTF-16 (hex) 0xD876 0xDEA7 (d876dea7)
UTF-16 (decimal) 55,414 56,999
UTF-32 (hex) 0x0002DAA7 (2daa7)
UTF-32 (decimal) 187,047
C/C++/Java source code "\uD876\uDEA7"
Python source code u"\U0002DAA7"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𭪧
string.toLowerCase() 𭪧
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_F
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No