Unicode Han Character 'U+2DAAA' (U+2DAAA)

Unicode Han Character 'U+2DAAA' (U+2DAAA)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_USource USAT-05343
kRSUnicode 75.8
Encodings
HTML Entity (decimal) 𭪪
HTML Entity (hex) 𭪪
How to type in Microsoft Windows Alt +2DAAA
UTF-8 (hex) 0xF0 0xAD 0xAA 0xAA (f0adaaaa)
UTF-8 (binary) 11110000:10101101:10101010:10101010
UTF-16 (hex) 0xD876 0xDEAA (d876deaa)
UTF-16 (decimal) 55,414 57,002
UTF-32 (hex) 0x0002DAAA (2daaa)
UTF-32 (decimal) 187,050
C/C++/Java source code "\uD876\uDEAA"
Python source code u"\U0002DAAA"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𭪪
string.toLowerCase() 𭪪
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_F
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No