U+AADA

U+AADA

previous character next character

U+AADA is not a valid unicode character.
Encodings
HTML Entity (decimal) ꫚
HTML Entity (hex) ꫚
How to type in Microsoft Windows Alt +AADA
UTF-8 (hex) 0xEA 0xAB 0x9A (eaab9a)
UTF-8 (binary) 11101010:10101011:10011010
UTF-16 (hex) 0xAADA (aada)
UTF-16 (decimal) 43,738
UTF-32 (hex) 0x0000AADA (aada)
UTF-32 (decimal) 43,738
C/C++/Java source code "\uAADA"
Python source code u"\uAADA"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock TAI_VIET
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_UNDEFINED [-1]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 0
Character.isDefined() No
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() No
Character.isJavaIdentifierStart() No
Character.isLetter() No
Character.isLetterOrDigit() No
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() No
Character.isUnicodeIdentifierStart() No
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No