U+1DAA0

U+1DAA0

previous character next character

U+1DAA0 is not a valid unicode character.
Encodings
HTML Entity (decimal) 𝪠
HTML Entity (hex) 𝪠
How to type in Microsoft Windows Alt +1DAA0
UTF-8 (hex) 0xF0 0x9D 0xAA 0xA0 (f09daaa0)
UTF-8 (binary) 11110000:10011101:10101010:10100000
UTF-16 (hex) 0xD836 0xDEA0 (d836dea0)
UTF-16 (decimal) 55,350 56,992
UTF-32 (hex) 0x0001DAA0 (1daa0)
UTF-32 (decimal) 121,504
C/C++/Java source code "\uD836\uDEA0"
Python source code u"\U0001DAA0"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𝪠
string.toLowerCase() 𝪠
Character.UnicodeBlock (none)
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_UNDEFINED [-1]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 0
Character.isDefined() No
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() No
Character.isJavaIdentifierStart() No
Character.isLetter() No
Character.isLetterOrDigit() No
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() No
Character.isUnicodeIdentifierStart() No
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No